top of page

אבחון קשב למבוגרים
בארץ ובעולם (בעברית ובאנגלית)

אבחון קשב מקיף ומעמיק הכולל מפגשים עם ד"ר שירלי הרשקו (מאבחנת) ורופא מומחה בתחום (נוירולוג).

A diagnosis of ADHD that includes meetings with Dr. Shirley Hershko (diagnoser) and a specialist in the field (neurologist).


בסיום התהליך האבחוני תינתן אבחנה מבדלת לגבי קיומה של הפרעת קשב, והמלצות לטיפול תרופתי.

At the end of the diagnostic process, a differential diagnosis will be given regarding the existence of ADHD, and recommendations for treatment.

ניתן לבקש החזרים מביטוחים פרטיים על פגישות ייעוץ רופא מומחה. 

Reimbursements can be requested from private insurances.

תהליך האבחון שלנו כולל את השלבים הבאים:

מפגש 1

כולל מבחן ממוחשב (Mindstreams) שבודק את כלל תפקודי הקשב. קיימת אפשרות להתנסות בטיפול תרופתי במינון נמוך כדי לבדוק את ההשפעה (לא חובה). לאחר המבחן תערך שיחה עם ד"ר שירלי הרשקו בה ינתן הסבר על תוצאות המבחן. 

At the first meeting, you will make a computerized test for attention functions. There is a possibility of experimenting with a low-dose medication to check the effect (not mandatory). After the test, a conversation will be held with Dr. Shirley Hershko in which an explanation of the test results will be given.

מפגש 2

ראיון קליני שיתבצע על ידי רופא מומחה ובכיר בתחום בארץ (נוירולוג). בפגישה ינתן הסבר מקיף על תוצאות האבחון ואבחנה סופית האם קיימת הפרעת קשב, כמו גם המלצה לטיפול. 

At the second meeting, a clinical interview will be conducted by an expert doctor in the field (a neurologist). At the meeting, a comprehensive explanation of the results of the diagnosis will be given, as well as a recommendation for treatment.

סיכום

לאחר המפגש השני יועבר דו"ח האבחון המסכם בו יוסברו התוצאות וההמלצות לטיפול. את הדו"ח יש להעביר לרופא המטפל מטעם קופ"ח שינפיק מרשם קבוע לטיפול התרופתי שהומלץ. ניתן לקבל המשך ייעוץ תרופתי להתאמה מירבית למשך 3 חודשים לאחר האבחון באמצעות מעקב טלפוני או דרך המייל. 

After the second meeting, the final diagnostic report will be delivered in which the results and recommendations for treatment will be explained. The report can be delivered to your doctor who will issue a permanent prescription for the recommended treatment. You can receive continued medication counseling for 3 months after the diagnosis through telephone follow-up or through email.

פאולה רוזנברג

 

מספרת על חוויית האבחון

אצל ד"ר שירלי הרשקו, בגיל 45

"הבנתי שאני לא עצלנית, וזה הוריד את רגשות האשמה"

יובל אברמוביץ

מספר על ה"וואו" שחווה אחרי האבחון אצל ד"ר שירלי הרשקו.

"מצאתי פתאום הסבר לזיכרונות הקשים מבית הספר, תחושת הטפשות בשנים אלו (עד כדי ויתור על לימודים אקדמיים), איבוד ארגנים ומפתחות. בקיצור עף לי המוח."

כתבה מעיתון ״ידיעות אחרונות״ מוסף 7 ימים עם דנה ספקטור

דנה ספקטור4.png
דנה ספקטור3.png

 Ynet - שיחה צפופה עם ד״ר שירלי הרשקו

cover-photo-ynet-artikel

כתבה מחדשות 12 המהדורה המרכזית

סרטוני מודעות חברת TEVA

זה ממש גורם לי להרגשה טובה. ואני שוב חוזרת על עצמי שכ"כ שמחה שבחרתי לבוא אליך, אחת ההחלטות הטובות והמקדמות שלקחתי בחיים!


עינת מור

WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.47.06.jp

אני הגעתי לאבחון דרך הכתבה הראשונה של שירלי שהיה בה שאלון קשב וחוץ מסעיף אחד היה בדיוק אני. אני בת 47 ש"הסתדרה", אבל עם רעיונות בלי שלא יוצאים אל הפועל. אחרי האבחון הכל חדש, אני מתמודדת עם חיים שלמים שצריך לשנות. כל החששות הקיומיים שמנעו ממני לעשות דברים בעסק ובפרטי ירדו. קיבלתי שליטה על החיים שלי.


מיכל פלג

WhatsApp Image 2021-07-26 at 11.13.06.jpeg

אחרי האבחון עם ד"ר שירלי הרשקו הרגשתי הקלה ענקית. קיבלתי הכרה. קיבלתי שם. אני בסדר. לא צריכה לברוח יותר. 

אלין לוי

אלין לוי.png

בשבועות שאחרי הפגישה עם ד"ר שירלי הרשקו שמעתי כל הזמן אסימונים יורדים. זה הסביר לי ולסביבה למה אני ככה, חי באקסטרה מאמץ, אף פעם לא נמצא ברגע. זה הסביר גם את החרדות ונתן תקווה שיש מה לעשות. 


לאון שניידרובסקי

לאון
001-whatsapp.png
bottom of page