top of page

תקשורת

ראיון העולם הבוקר מסכים והפרעת קשב
העולם הבוקר - זוגיות קשובה
חדשות 12 - הפרעת קשב מבוגרים

בתוכניות הבוקר של פאולה וליאון